Porady prawne

 • 2011-02-10

  Czy do wniosku o podawanie piwa sezonowo w obrębie kąpieliska (bez wydawania posiłków) w miejscu ściśle określonym, ale nie w budynku tylko pod tzw. chmurką, konieczne jest dołączenie decyzji inspektora sanitarnego wymaganej przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-27

  Przedsiębiorca zapłacił za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za cały rok i w trakcie roku zlikwidował punkt sprzedaży. Czy Gmina ma obowiązek zwrotu opłaty za korzystanie z zezwolenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-04

  Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. z późniejszymi zmianami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Prowadzę biuro rachunkowe zajmujące się wyłącznie obsługą podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów. Nie prowadzę działalności polegającej na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Czy wobec ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-03

  Spółka cywilna zatrudnia pracownika na stanowisku magazynier-sprzedwca-kierowca (B+C), który zasadniczo pracuje na terenie firmy, niekiedy wykonując pracę kierowcy polegającą na dostawie do klientów towaru własnego pojazdami do 3,5T. Sporadycznie (1-2 razy w miesiącu) kierowca dostawę taką musi wykonać pojazdem o ład. pow.3,5T bez ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-01

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynków (audyty,projekty budowlane,wykonawstwo,pośrednictwo kredytowe). Chciałbym rozszerzyć moją działalność i podpisać umowę z deweloperem, dla którego chciałbym pośredniczyć w sprzedaży apartamentów mieszkalnych (w zakres wchodziłoby zdobycie potencjalnego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-28

  Czy w Starostwie Powiatowym przy Wydziale Komunikacji może działać agencja ubezpieczeniowa? Czy są przepisy regulujące tę kwestię? Pośrednictwo ubezpieczeniowe jest wykonywane na zasadzie działalności gospodarczej, a w urzędzie takiej działalności nie można wykonywać.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-23

  Jakie zaświadczenia, kwalifikacje musi posiadać kierowca kat. C samochodu pow. 3,5 tony zatrudniony na umowę o pracę? Wykonujemy przewozy na potrzeby własne. Czy przewożąc materiał na budowę niezbędne jest ukończenie kursu na przewóz rzeczy, czy powinien posiadać zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, iż posiada odpowiednie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-31

  Proszę podać czym są względem prawa gry losowe (chodzi o ustawę o grach hazardowych) czy grą losową jest gra bingo?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 515
Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • RG-2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pobierz

 • [PIT-16/A]Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne , zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego pobierz

 • [PIT-37] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

 • FORMULARZ INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA pobierz

więcej