Pytanie

28.07.2009
Firma zwróciła się z prośba o wydanie opinii Rady Gminy dotyczącej lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych. Punkt ten jest zlokalizowany we wsi, w której, usytuowana jest kapliczka przydrożna (w odległości około 50 m od zamierzonego punktu gry na automatach o niskich wygranych), przy której lokalna społeczność odprawia majówki. Nasze pytanie brzmi, czy kapliczkę tę należy traktować jako ośrodek kultu religijnego w świetle ustawy o grach i zakładach wzajemnych?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie pracodawcy o przyznaniu odprawy rentowej/emerytalnej pobierz

  • Imienna karta wyposażenia pracownika w odzież, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej pobierz

  • [DRUK ZP-18] Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia pobierz

  • [RZ-2] Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów pobierz

więcej