Pytanie

28.07.2009
Firma zwróciła się z prośba o wydanie opinii Rady Gminy dotyczącej lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych. Punkt ten jest zlokalizowany we wsi, w której, usytuowana jest kapliczka przydrożna (w odległości około 50 m od zamierzonego punktu gry na automatach o niskich wygranych), przy której lokalna społeczność odprawia majówki. Nasze pytanie brzmi, czy kapliczkę tę należy traktować jako ośrodek kultu religijnego w świetle ustawy o grach i zakładach wzajemnych?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej – wzór pobierz

  • Wezwanie do spełnienia świadczenia niepieniężnego pobierz

  • [CIT-D] Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/ przekazanych darowiznach pobierz

  • ZUS ZFA - Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej pobierz

więcej