Porady prawne

 • 2011-02-04

  Firma transportowa posiada tylko licencję krajową i chce uzyskać licencje międzynarodową. W celu uzyskania licencji międzynarodowej musi przedłożyć certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie międzynarodowym. Ten certyfikat przedłoży osoba z zewnątrz przedsiębiorstwa. Czy udzielenie pełnomocnictwa (przez firmę dla tej osoby) do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-20

  Czy osoba skazana 3 lata temu za spowodowanie nieumyślnie wypadku komunikacyjnego może prowadzić dzialalność kantorową?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-28

  Chcę stworzyć portal internetowy kojarzący modelki i hostessy z potencjalnymi pracodawcami. Nie będę pobierał opłat od modelek i hostess tylko abonament od firm za dostęp do bazy. Czy w takim wypadku stanę się agencją pośrednictwa pracy lub agencją pracy tymczasowej i czy muszę mieć wpis do rejestru działalności regulowanej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-07

  Czy przedsiębiorca może zawiesić działalność kantorową? Nie chodzi mi o samą możliwość zawieszenia działalności określonej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej tylko o zawieszenie działalności kantorowej. Komu należy zgłosić zawieszenie poza Urzędem gminy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-07

  Osoby kierujące domami składowymi nie mogą być podobno skazane za przestępstwa umyślę. Czy w zakres tychże przestępstw wchodzą także te przeciwko zdrowiu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-07

  Czy detektyw posiadający licencję ma prawo zbierać i przetwarzać dane o osobach trzecich bez ich zgody?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-31

  Czy przedsiębiorca, który ma siedzibę w Niemczech i ma zamiar na terenie Polski świadczyć jedynie przez dwa miesiące usługi detektywistyczne musi to gdzieś zgłosić?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-19

  Złożyłem wniosek o wpis do rejestru tzw. działalności regulowanej (usługi detektywistyczne)jednakże minął miesiąc i nie dokonano mojego wpisu? Co mogę zrobić by móc rozpocząć działalność?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • [DRUK ZP-11] Oświadczenie kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynność/członka komisji przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o ... pobierz

 • ZUS Rp-9 Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów pobierz

 • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem pobierz

 • KRS- W9 Wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą pobierz

więcej