Pytanie

04.02.2011
Firma transportowa posiada tylko licencję krajową i chce uzyskać licencje międzynarodową. W celu uzyskania licencji międzynarodowej musi przedłożyć certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie międzynarodowym. Ten certyfikat przedłoży osoba z zewnątrz przedsiębiorstwa. Czy udzielenie pełnomocnictwa (przez firmę dla tej osoby) do zarządzania transportem międzynarodowym jest wystarczającym warunkiem do spełnienia wymagań wynikających z Ustawy o transporcie drogowym oraz wymagań wynikających ze stosunków cywilno-prawnych jakie zachodzą w tej sytuacji.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-14]Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego *) - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej pobierz

  • Porozumienie w sprawie stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę (art. 23(1)a k.p.) pobierz

  • Wniosek o przyznanie pożyczki z funduszu świadczeń socjalnych pobierz

  • Decyzja o nakazaniu wykonania obowiązku uprzątnięcia chodnika pobierz

więcej