Porady prawne

 • 2010-05-05

  W internecie pojawiła się firma zarejestrowana w Londynie zajmująca się: poszukiwaniem do współpracy modelek, hostess, statystów. Po zalogowaniu się na portalu po 10 dniach przychodzi wezwanie do zapłaty 50 zł, a po około 2 miesiącach następne wezwanie o treści, że w związku z brakiem wpłaty 50 zł należy wpłacić ponad 200 zł w innym ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-15

  Jaka ustawa reguluje podstawowe wytyczne jakim musi odpowiadać osoba starająca się o licencję detektywa? I jakie są to wymogi?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-15

  Jaka jest legalna definicja "usług detektywistycznych"?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-12

  Czy detektyw ma prawo do przetwarzania danych osobowych osób w stosunku do których prowadzone jest zlecenie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-12

  Proszę o podanie ogólnych zasad wpisu do rejestru działalności regulowanej zawartych w ustawie o swobodzie dziaalności gospodarczej.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-12

  Czy zakaz możliwości ubiegania się o wpis do rejestru działalności regulowanej odnosi się także do osoby, która wykonywała działalność bez wpisu do tego rejestru a została na tym "przyłapana"?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-27

  Jakie warunki musi spełniać firma aby organizować imprezy turystyczne?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-18

  Czy do Rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych mogą być wpisane osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą czy muszą to być spółki kapitałowe?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • KRS- Z7 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowym pobierz

 • NIP-5 Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej pobierz

 • Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt - wzór pobierz

 • Umowa o pracę na czas określony z pracownikiem tymczasowym pobierz

więcej