Porady prawne

  • 2007-12-05

    W jakich sytuacjach organ wydający zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej tzw. regulowanej, może zabronić jej wykonywania?
    sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

  • Zarządzenie zabezpieczenia ZZ-1 pobierz

  • KRS Z68 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze pobierz

  • ZUS Kp-3 Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego pobierz

  • Pozew o wydanie towaru konsumpcyjnego zgodnego z umową pobierz

więcej