Porady prawne

 • 2012-12-20

  Czy mogę się ogłaszać w czasopismach, bilbordach itp. jeżeli nie mam zarejestrowanej działalności gospodarczej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-10

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod przykładową nazwą „IMIĘ NAZWISKO XXXXX”. Chciałbym poszerzyć zakres mojej działalności, ale rozróżnić ją inną nazwą YYYY. Dowiedziałem się w urzędzie, że w ewidencji działalności gospodarczej, w punkcie nr 1 „Oznaczenie przedsiębiorcy” osoba fizyczna prowadząca działalność nie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-03

  W dniu 17.08.2001 r. dokonano wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie wynajem pokoi. W roku 2009 r. na wniosek został zaktualizowany wpis o nowe PKD 2007. 30.06.2009 r. wykreślono działalność na wniosek przedsiębiorcy. W dniu 07.07.2010 r. przedsiębiorca wystąpił z prośbą o anulowanie wpisu do ewidencji ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-28

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Do dnia 23.03.2010r. zarówno miejsce zamieszkania jak i siedzibę firmy miałam w miejscowości X /podatek dochodowy oraz VAT rozliczałam w urzędzie skarbowym wedle miejsca zamieszkania/. Z dniem 24.03.2010r. dokonałam zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej polegającej ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-25

  Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej złożyłem 01 lutego br. wpisałem datę rozpoczęcia działalności 01 marca br. Wpisu w ewidencji działalności gospodarczej dokonano 15 luty br. (tj. nadano numer w rejestrze i data rejestracji 15 luty). Czy od 15 lutego mogę posługiwać sie danymi firmy, dokonywać zakupów na firmę na ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-08

  W 2007 r. mieszkaniec gminy zarejestrował działalność gospodarczą , podając jako siedzibę firmy nieruchomość będącą własnością jego ojca. Czy urzędnik przyjmując wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej miał obowiązek i prawo żądać dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (zgodę właściciela nieruchomości), którą ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-25

  Jestem studentem chcę wystartować z własną firmą "biuro projektowe" jakie koszty utrzymania firmy poniosę? Jakie formalności i warunki muszę spełnić?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-25

  Od stycznia chciałbym założyć własną działalność gospodarczą.Firmę zajmującą się remontem,wykończeniem mieszkań.Jakie dokumenty bym musiał mieć,gdzie bym musiał się z nimi udać i jak długo to potrwa? Czy mogę się starać o dofinansowanie na rozwój firmy?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 510
Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • [KRS- W7] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

 • Imienna karta wyposażenia pracownika w odzież, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej pobierz

 • Pozew o wydanie towaru konsumpcyjnego zgodnego z umową pobierz

 • [PIT/M] Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym pobierz

więcej