Pytanie

25.03.2010
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej złożyłem 01 lutego br. wpisałem datę rozpoczęcia działalności 01 marca br. Wpisu w ewidencji działalności gospodarczej dokonano 15 luty br. (tj. nadano numer w rejestrze i data rejestracji 15 luty). Czy od 15 lutego mogę posługiwać sie danymi firmy, dokonywać zakupów na firmę na fakturę, które to faktury w marcu zaliczę w koszty i odliczę z nich VAT?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS Z_OPP Zmiana - działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • Protokół zajęcia i odbioru ruchomości pobierz

  • KRS ZJ Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Aneks do umowy spółki cywilnej pobierz

więcej