Pytanie

25.03.2010
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej złożyłem 01 lutego br. wpisałem datę rozpoczęcia działalności 01 marca br. Wpisu w ewidencji działalności gospodarczej dokonano 15 luty br. (tj. nadano numer w rejestrze i data rejestracji 15 luty). Czy od 15 lutego mogę posługiwać sie danymi firmy, dokonywać zakupów na firmę na fakturę, które to faktury w marcu zaliczę w koszty i odliczę z nich VAT?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej pobierz

  • [DRUK ZP-1/PO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Umowa forfaithingu pobierz

  • Wniosek pozwanego o wydanie rozeczenia o zwrocie spełnionego świadczenia pobierz

więcej