Pytanie

11.03.2008
Czy prowadząc dzialalność gospodarczą w Polsce mogę równocześnie prowadzić dzialalność za granicą np. Słowacja. Czy są jakieś przeciwwskazania do tego ze posiadam dwa NIP-y europejskie i czy mogę wykonywać uslugi między tymi firmami jeśli w nazwie mam swoje imię i nazwisko?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości pobierz

  • Umowa doradztwa prawnego pobierz

  • [DRUK ZP-1/DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • ZUS E-22a wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny pobierz

więcej