Porady prawne

 • 2012-05-22

  Czy jeżeli jakaś firma wstawiła mój produkt do swojej wizytówki oraz strony internetowej to czy zrobila to zgodnie z prawem. Jeśli nie to co mogę z tym zrobić?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-20

  Mam pytanie dotyczące ogólnego czasu kontroli. Podobno wpływ na to ma ilość zatrudnianych osób jak i roczny dochód. Prowadzę firmę- zatrudniam 63 osoby, dochód to jakieś 3 mln euro.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-20

  Co sie dzieje w sytuacji w której szef firmy, która jest kontrolowana nie przyjdzie do pracy i nie ma tez osoby upowaznionej przez niego do nadzorowania kontroli bo jest na zwolnieniu? Czy wtedy kontrola nie może się odbyć?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-20

  W jakim czasie od otrzymania zawiadomienia o planowanej kontroli przedsiebiorstwa może się ta kontrol odbyć?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-13

  Czy służby sanepidu mają prawo przeprowadzać kontrolę obiektów gastronomicznych (bar-restauracja) bez zapowiedzi, bez podpisu właściciela na protokole pokontrolnym, a co za tym idzie bez jego obecności?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-24

  Kontrola przeprowadzona przez pracowników urzędu celnego w zakresie kontroli dokonanego obrotu towarowego z zagranica UE nie była poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze kontroli. Jako podstawę prawną podano Art 79 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 02.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej(dz.u.nr 155/2007 poz 1095) czy urząd miał takie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-31

  Co powinno określać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przedstawiane przedsiębiorcy przez kontrolera?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-31

  Ile mogą trwać kontrole? Czy możliwe jest aby instytucje państwowe paraliżowały działalność mojej spółki nawet przez miesiąć lub dwa?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 56
Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • [DRUK ZP-1/PN] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

 • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – wzór pobierz

 • Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych pobierz

 • Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych u dłużnika zajętej wierzytelności pobierz

więcej