Porady prawne

 • 2009-11-25

  Czy możliwe jest założenie w Polsce oddziału spółki non profit działającej w USA w obszarze ochrony środowiska?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-31

  Czy przedsiębiorca zagraniczny ma prawny obowiązek prowadzenia dokumentacji w języku polskim?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-12-02

  Czy mogę zarejestrować swoja firmę na Słowacji? Siedziba firmy znajdowałaby się wtedy na Słowacji a filia w Polsce. Czy rozliczałbym się prze US w Polsce czy Słowacji ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-10-31

  Pytanie dotyczy procedury utworzenia oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce. Po złożeniu dokumentów do sądu rejestrowego z wszystkimi załącznikami wymienionymi w art.89 u.s.d.g. sąd zażądał ode mnie dokumentu potwierdzającego utworzenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce. Pytanie: czy jest to możliwe przed ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-10-20

  Jestem przedsiębiorcą z Ukrainy. Projektuję wnętrza. Jak załoźyć taką firmę w Polsce? Pracuję sam - nie potrzebuje pracowników. Myślę o oddziale.
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-10

  Czy firma boliwijska, która ma oddział w Polsce musi dokonać jakiś dodatkowych czynności ponad to co każda polska firma? Mój kolega właśnie zamierza założyć w Polsce filię swojej niedużej firmy i nie wiem czy powinien dokonać jakiś szczególnych zgłoszeń?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-10

  Czy osoby niepochodzące z Polski jeżeli chcą prowadzić firmę w Polsce (a mają już firmę w innym kraju i chcą ją promować tutaj) mogą otworzyć oddział czy przedstawicielstwo? Spotykam się z dwoma określeniami i nie wiem czy to to samo czy zupełnie coś innego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-09

  Czy oddział przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce może zostać pozbawiony możliwości prowadzenia działalności jedynie z powodu niepoinformowania organu rejestrowego o zmianie siedziby?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia pobierz

 • [DRUK ZP-2/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

 • Pozew o wydanie towaru konsumpcyjnego zgodnego z umową pobierz

 • NIP-C Informacja o miejscach wykonywania działalności pobierz

więcej