Porady prawne

 • 2013-01-10

  Chciałbym wiedzieć jakie są ograniczenia w składaniu ofert drogą e-mail. Czy zabronione jest składanie jedynie ofert cenowych bez akceptacji drugiej strony czy również wstępnej prezentacji produktu czyli np. zdjęć i krótkiego opisu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-12-20

  Czy rozsyłanie oferty handlowej (reklamy elektronicznej) do firm jest karalne? Jakie grożą za to kary, jeśli jest to karalne?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-09-04

  Zamierzamy wysłać do jednostek samorządu terytorialnego drogą elektroniczną (e-mail) i pocztą krótką analizę dotyczącą finansów publicznych wraz z informacją o naszej firmie i usługach, które świadczymy dla tego sektora. Dokument chcemy wysłać na adres ogólny danego urzędu i na konkretny adres skarbnika danego urzędu. Czy możemy tak ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-03-20

  W umowie o dzieło widnieje zapis, iż wynagrodzenie zostanie wpłacone w gotówce do rąk wykonawcy. Czy przy umowach o dzieło wynagrodzenie może być wypłacone w gotówce czy też musi być wypłacone na rachunek bankowy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-18

  Gdzie znajdę informacje o tym czym jest świadczenie usług drogą elektroniczną? Czy pojęcie to została gdzieś wyjaśnione?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-16

  Czy Biuro Rzecznika Praw Pacjenta może być organizatorem (lub patronem) imprezy charytatywnej polegającej na aukcji prac wykonanych przez pacjentów szpitali psychiatrycznych. Całkowity dochód przeznaczony będzie na wsparcie warsztatów terapeutycznych szpitali psychiatrycznych w Polsce. Czy istnieją przepisy prawa zakazujące tego typu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-21

  Pytanie dot. poprawności wpisu do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego: Osoby fizyczne dokonały wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Prezydenta Miasta nadając mu nazwę Ośrodka Szkoleniowego Y. W/w osoby fizyczne założyły Spółkę Jawną. Czy automatycznie wpis dot. niepublicznej placówki ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-24

  Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej. Chcę podjąć studia podyplomowe w ramach projektu „Zasoby ludzkie - niewyczerpane źródło inspiracji” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 546
Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • [Kontrola zwolnień lekarskich] - Protokół kontroli pobierz

 • [WZP-1K] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku pobierz

 • Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa pobierz

 • Umowa o odpow. materialnej za powierzone mienie pobierz

więcej