Pytanie

18.12.2008
Jestem zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Chcę założyć działalność gospodarczą i, m.in., pracować jako podwykonawca w firmie, której właścicielami są moi rodzice. Czy, w związku z tym, mogę liczyć na dotacje z urzędu pracy? No i druga kwestia: planowany profil działalności to usługi, a firma rodziców zajmuje się również produkcją. Czy w takiej sytuacji można udokumentować to jako świadczenie usług w zakresie produkcji? Jestem zameldowany w mieszkaniu rodziców. Czy w razie deklaracji wykonywania usług, które fizycznie nie mogą być wykonywane w mieszkaniu w bloku, jako miejsce wykonywania działalności mogę wskazać adres hali produkcyjnej, w której mieści się firma moich rodziców?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- spółka z o. o. pobierz

  • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej pobierz

  • Umowa o współodpow. za powierzone mienie pobierz

  • [CIT-8A] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową- podatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobierz

więcej