Pytanie

31.08.2009
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie dorabiania kluczy, montażu zamków i mech. systemów zabezpieczeń, posiadam odpowiednie certyfikaty z prawem serwisowania zamków atestowanych, oraz licencję MSWiA (Jestem licencjonowanym pracownikiem ochrony osób i mienia - licencja techniczna, członkiem Polskiego oraz Europejskiego Stowarzyszenie Licencjonowanych Serwisów Kluczowych) . Czy ustawa o ochronie osób i mienia mówi w sposób kategoryczny o miejscu i osobach uprawnionych do pracy przy zabezpieczeniach mechanicznych, czy firmy z wpisu (urzędy, banki, policja, poczta etc..) są zobligowane do wykonywania usług w zakresie zabezpieczeń (m.in. dorabianie kluczy, montaż zamków, awaryjne otwarcia) wyłącznie w punktach posiadających licencję pracownika technicznego zabezpieczenia? Jeśli tak, to czy wykonując usługi u osób nieposiadających licencji są narażone na jakiekolwiek konsekwencje? Kilkadziesiąt lat doświadczeń, koszty szkoleń, licencji, certyfikatów i najważniejsze, wypracowanie dobrego imienia na rynku - do czego jest to potrzebne, jeśli wystarczą pieniądze, aby wykonywać usługi związane z bezpieczeństwem.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie o niekaralności pobierz

  • Oświadczenie majątkowe dłużnika alimentacyjnego pobierz

  • [DRUK ZP-13] Zbiorcze zestawienie postąpień wiążących w chwili zamknięcia aukcji elektronicznej pobierz

  • [DRUK ZP-2/PO,DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego ... pobierz

więcej