Pytanie

09.11.2009
Jaką maksymalną kwotę w złotych oraz w walutach obcych można wywieść bez zezwolenia (zgłoszenia etc.) z Polski ? Czy te kwoty można sumować oraz czy jest tutaj zróżnicowanie na osoby wywożące pieniądze dla celów prywatnego wyjazdy (np.turyści) i na osoby wywożące pieniądze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? No i oczywiście jakie powyżej tej kwoty trzeba spełnić wymogi formalne i jakie są sankcje za niespełnienie tych wymogów ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-11] Oświadczenie kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynność/członka komisji przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o ... pobierz

  • KRS- Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze- spółka z o. o. pobierz

  • ZUS ZFA - Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej pobierz

  • Wniosek o o udostępnienie informacji publicznej pobierz

więcej