Pytanie

13.01.2010
Firma (działalność jednoosobowa zarejestrowana na podstawie wpisu do ewidencji) prowadzi działalność polegającą na sprzedaży towarów (branża elektroniczna) za pośrednictwem Internetu na terenie Polski, głównie przy wykorzystaniu portalu ****. Rozliczenia podatkowe dokonywane są w postaci podatku zryczałtowanego. Wysyłki towarów, sprzedawanych zazwyczaj za pobraniem, dokonywane są dla odbiorców (głównie osoby fizyczne) kurierem. Firma jest płatnikiem podatku VAT. Planowane jest rozszerzenie działalności o sprzedaż poza granicami Polski, przede wszystkim na terenie Niemiec, Holandii i Czech. Oferta będzie skierowana głównie do osób fizycznych w oparciu o portale internetowe typu ****, a zamówienia będą realizowane przesyłkami kurierskimi. Jakie kroki formalno-prawne należy podjąć, aby zalegalizować taką formę działalności? Jak będą w takim przypadku wyglądały rozliczenia i obciążenia podatkowe w zakresie VAT i podatku dochodowego? Według jakiej stawki winien być naliczany przy takiej sprzedaży podatek VAT (tj. polskiej 22% czy stosowanej w kraju nabywcy) ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Udzielenie prokury oddziałowej pobierz

  • Zus Rp-15 oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej pobierz

  • [KRS-WL] Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo- rozwojowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Zmiana powództwa pobierz

więcej