Pytanie

24.02.2011
Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej. Chcę podjąć studia podyplomowe w ramach projektu „Zasoby ludzkie - niewyczerpane źródło inspiracji” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.2.1 – Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Beneficjentami projektu mogą być mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa. Moje pytanie czy SP ZOZ może być traktowany jako przedsiębiorstwo Czy mogę skorzystać z dofinansowanych studiów, może są jakieś unijne przepisy, które dookreślają pojęcie przedsiębiorstwa na potrzeby aplikacyjne środków unijnych? SPZOZ posiada osobowość prawną, jest wpisany do KRS w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych , fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jest płatnikiem podatku VAT, przychody uzyskuje z kontraktu z NFZ oraz świadczenia usług laboratoryjnych i dzierżawy. Jednak organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe i wszystkie sprawozdania miesięcznie przekazujemy do Starostwa.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wzór tytułu wykonawczego TYT-1A pobierz

  • [KRS-W12] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH pobierz

  • ZUS Z17 karta zasiłkowa pobierz

  • KRS-WK1 Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej