Pytanie

16.05.2011
Czy Biuro Rzecznika Praw Pacjenta może być organizatorem (lub patronem) imprezy charytatywnej polegającej na aukcji prac wykonanych przez pacjentów szpitali psychiatrycznych. Całkowity dochód przeznaczony będzie na wsparcie warsztatów terapeutycznych szpitali psychiatrycznych w Polsce. Czy istnieją przepisy prawa zakazujące tego typu działań przez organ centralny. Na jakie aspekty należy zwrócić szczególną uwagę przy organizacji imprezy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania pobierz

  • Wezwanie do zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu pobierz

  • Wezwanie do zaniechania naruszeń prawa własności pobierz

  • Zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych pobierz

więcej