Porady prawne

 • 2010-11-16

  Prowadzę jednoosobową firmę. Syn chce ją przejąć po mojej śmierci. Jak to przeprowadzić prawnie, żeby z chwilą mojej śmierci mógł stać się automatycznie jej właścicielem? Spadkobiercy ustawowi – oprócz syna jest jeszcze żona i córka. Nie korzystam z żadnych koncesji, zezwoleń itp. Prowadzę działalność na podstawie wpisu do ewidencji ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-15

  Chcemy zastrzec swoje logo (słowno - obrazkowe). Proszę o informację jaka jest procedura i koszt dokonania zastrzeżenia takiego znaku.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-10

  W ramach przetargu dostarczyłem odbiorcy odzież roboczą z importu, do którego dołączyłem wymagane Deklaracje Zgodności WE zgodne z normami Wspólnoty Europejskiej. Jednak odbiorca żąda deklaracji zgodności wg. Polskich Norm zgodnie z umową przetargową. Opis wyrobów w formularzu przetargowym jest zgodny z dostawą, ale ponieważ towar jest ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-27

  Nasza firma produkuje m.in. zwrotne potwierdzenia odbioru i koperty ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru dla jednostek budżetowych tj. sądy, prokuratury, komornicy. W dniu 12 października w Dzienniku Ustaw wprowadzono znaczące zmiany w treści potwierdzenia odbioru z wejściem w życie w dniu 20 październik 2010r. - bez informacji nas ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-22

  Zamierzamy wysłać do jednostek samorządu terytorialnego (województwa, miasta) drogą elektroniczną (e-mail) i pocztą krótką analizę dotyczącą finansów publicznych wraz z informacją o naszej firmie i usługach, które świadczymy dla tego sektora. Dokument chcemy wysłać na adres ogólny danego urzędu i na konkretny adres skarbnika danego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-02

  Zajmujemy się sprzedażą materiałów budowlanych. Czy sprzedając towar innej firmie na przelew, muszę mieć ich dokumenty rejestrowe(regon, zaświadczenie o wpisie, nip)? Chodzi mi czy jest wynogiem prawnym żądanie od klienta dokumentów w przypadku zakupów na przelew?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-30

  Kiedy rzecznik patentowy traci prawo wykonywania zawodu (zostaje skreślony z listy)?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-30

  W jakich formach prawnych można prowadzić kancelarię rzecznika patentowego? Czy forma spółki z o.o. jest dopuszczalna?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego pobierz

 • [WZS-1R] Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku pobierz

 • Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika pobierz

 • Wzór tytułu wykonawczego TYT-2 pobierz

więcej