Porady prawne

 • 2010-08-20

  Czy przywożąc do Polski złoto dewizowe o wartości 3.500 zł należy zgłosić to celnikom?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-17

  Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Zajmujemy się działalnością handlową. Chcielibyśmy, aby jedna z pracownic rozpoczęła świadczyć usługi na prowadzenie kadr obcym firmom. Tzn. jest u nas zatrudniona i jako nasza pracownica prowadziła na zlecenie naszej firmy obcym sprawy płacowo - kadrowe. Jakie kroki powinniśmy podjąć? ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-03

  W dniu 17.08.2001 r. dokonano wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie wynajem pokoi. W roku 2009 r. na wniosek został zaktualizowany wpis o nowe PKD 2007. 30.06.2009 r. wykreślono działalność na wniosek przedsiębiorcy. W dniu 07.07.2010 r. przedsiębiorca wystąpił z prośbą o anulowanie wpisu do ewidencji ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-21

  Jeden z trzech wspólników spółki cywilnej (powiązany również rodzinnie) prowadzi odrębną działalność gospodarczą w takim samym zakresie świadczenia usług jak spółka cywilna. Czasami za świadczenie usług wystawia fakturę dla spółki cywilnej. Czy spółkę cywilną oraz działalność gospodarczą wspólnika obowiązują przepisy ustawy opdof o ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-17

  Jak ustalić prawnie, że firma jest niewypłacalna?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-10

  Podobno nowelizacja ustawy o działalności gospodarczej wprowadziła obowiązek stworzenia tzn. punktu kontaktowego, który ułatwia zasięgnięcia informacji o wymogach prawnych podjęcia działalności różnych rodzajów. Czy są tam też prowadzone porady prawne?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-07

  Jaka jest różnica między rezydentami i nierezydentami (prawo dewizowe) a także co decyduje o statusie ww. grup?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-26

  Czy zawarta umowa o administrowanie z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych, w której jeden z punktów przewiduje podwyższenie stawki za czynności administracyjne o wskaznik inflacji w/g stawki GUS za rok poprzedni , a więc rok rocznie stawka za te czynności rośnie o ten wskaźnik, a więc czy to jest zgodnie z prawem , a tym samym ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem pobierz

 • [AKC-U] Deklaracja uproszczona nabycia wewnatrzwspólnotowego pobierz

 • [DRUK ZP-17] Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej pobierz

 • Umowa cesji wierzytelności pobierz

więcej