Porady prawne

 • 2010-05-17

  Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna wpisana do ewdencji działalności gospodarczej w gminie. Dużą część produkcji mojej firmy sprzedaję na eksport. Z tego tytułu otrzymuję zapłatę w walucie obcej na konto firmowe. Czy mogę dokonywać wypłat w banku w walucie obcej na własne potrzeby i traktować je jako np. wynagrodzenie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-14

  Mam pytanie o przeprowadzanie akcji charytatywnych w szkole. Jestem dyrektorem i chciałbym zorganizować zbiórkę pieniędzy lub loterię fantową. Jakie warunki muszę spełnić? Co mi wolno, a czego nie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-13

  Firma zarejestrowana w Niemczech, chce w Polsce budować domy.Jakie warunki musi spełnić, aby funkcjonować zgodnie z prawem w kraju?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-11

  Proszę o informację w sprawie wymaganych warunków i zasad jakie musi spełnić firma chcąca podjąć działalność szkoleniową i ogranizację kursów zawodowych. Proszę o podanie przepisów prawnych.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-05

  W internecie pojawiła się firma zarejestrowana w Londynie zajmująca się: poszukiwaniem do współpracy modelek, hostess, statystów. Po zalogowaniu się na portalu po 10 dniach przychodzi wezwanie do zapłaty 50 zł, a po około 2 miesiącach następne wezwanie o treści, że w związku z brakiem wpłaty 50 zł należy wpłacić ponad 200 zł w innym ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-04

  Chciałbym wiedzieć jakie są ograniczenia w składaniu ofert drogą e-mail. Czy zabronione jest składanie jedynie ofert cenowych bez akceptacji drugiej strony czy również wstępnej prezentacji produktu czyli np. zdjęć i krótkiego opisu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-30

  Dot. szkolenia personelu z podstawowych zasad higieny (tzw. minimum sanitarne) w firmie produkującej żywność, posiadającej wdrożony HACCP (bez certyfikacji). Jak powinien wyglądać instruktaż (czas trwania, zakres) dla pracowników wykonujących prace przy produkcji lub w obrocie żywnością, oraz jak należy dokumentować taki instruktaż, aby ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-28

  Jaka jest procedura odwołania prezesa zarządu cechu rzemieślników i przedsiębiorców?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • [VAT-UE] – Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach pobierz

 • Kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego pobierz

 • ZUS Rp - 12 Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne pobierz

 • [DRUK ZP-2/PN,NBO,ZOC] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego ... pobierz

więcej