Porady prawne

 • 2009-02-27

  Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą jest podwykonawcą w spółce z o.o. Na prośbę, żeby posługiwał się pieczątką firmową oprócz podpisu np. na protokołach odbioru stwierdził, że nie ma obowiązku mieć pieczątki, że wystarczy tylko jego podpis, że przepisy nie wymagają, żeby miał pieczątkę. Czy to prawda?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-02-17

  Czy firma dostarczająca nam towar (zakupujemy u niej materiały budowlane, płatność przelewem) ma prawo żądać od nas oprócz dokumentów rejestrowych naszej firmy, również wynik finansowy za XI'2008 (CIT, PIT-5) oraz VAT 7 za XI'08?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-09-29

  Proszę o odpowiedź na następujące pytanie- czy informacje związane z planowaną realizacją w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego ogłasza się w Biuletynie Inf. Publicz. czy też Zamówień Publicznych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-09-29

  Czym jest analiza przedsięwzięcia przy ppp?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-07-07

  Czym dokładnie jest skrót ppp? Często jest on stosowany w związku ze współpracą firm z gminą. Na czym to dokładnie polega?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-10

  Jakie informacje gmina powinna przekazać ministrowi po zawarciu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Za jakiś czas finalizujemy umowę i zastanawiamy się jakie szczegółowe dane będziemy musieli przekazać?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-18

  Czy wspólnik prywatny spółki akcyjnej założonej wyłącznie dla celów realizacji partnerstwa publiczno- prawnego może zbyć swoje akcje w trakcie trwania umowy o ppp?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-18

  Czy to prawda, że jednostka samorządu terytorialnego może zawrzeć zawiązać spółkę kapitałową z prywatnym podmiotem?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • [KRS-WB] Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • [PIT-12] Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym pobierz

 • Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu pobierz

 • KRS- W21 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, k pobierz

więcej