Porady prawne

 • 2007-12-18

  Chciałabym sie dowiedzieć jakie czynniki mają wpływ na wydanie pozytywnej opinii w zakresie partnerstwa między moja firmą a gminą? W urzędzie gminy powiedziano mi, że wymogi formalne mam spełnione i teraz należy czekać na analizę przedsięwzięcia. Co jest przedmiotem tej analizy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-18

  Czy przed złożeniem oferty urzędowi gminy w zakresie nawiązania porozumienia o współpracy ( partnerstwo publiczno- prywatne) mogę zawrzeć jakąś umowę z inna firmą, która daje mi gwarancję potrzebnych maszyn? Chodzi o to, abyśmy razem, choć jesteśmy dwoma firmami mogli się ubiegać a potem realizować projekt
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-21

  Ostatnio dowiedziałem się, że można współpracować z organami samorządowymi nie tylko na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych ale także na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno- prywatnym. Co to jest? Czy mogliby Państwo przedstawić przedmiot ustawy i zakres podmiotowy?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • Decyzja o wymeldowaniu pobierz

 • [CIT-7] Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

 • Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych pobierz

 • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy pobierz

więcej