Pytanie

15.03.2010
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami, jak również w zakresie transportu drogowego towarów. Dokonywałem sprzedaży paliwa na rzecz kontrahenta – obecnie mojego dłużnika – prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego. Jako zabezpieczenie moich należności została podpisana z dłużnikiem umowa przewłaszczenia rzeczy w postaci środków transportowych należących do dłużnika. W związku z niewywiązaniem się dłużnika z zobowiązań, został on wezwany do wydania przewłaszczonych rzeczy. Chciałbym, aby w okresie przejściowym, tzn. do czasu podjęcia decyzji w sprawie zbycia rzeczy przewłaszczonych, dłużnik świadczył dla mnie usługi jako kierowca przewłaszczonymi środkami transportowymi. Nadmieniam, że posiadam licencję na przewóz krajowy rzeczy. W związku z powyższym mam pytanie – czy dłużnik jako podatnik podatku VAT posiadający licencję na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego, posiadający certyfikat kompetencji zawodowych, może świadczyć mi usługi jako kierowca przewłaszczonymi na moją rzecz środkami transportu i za w/w usługi wystawić fakturę VAT? Czy w takim przypadku Urząd Skarbowy nie zakwestionuje samozatrudnienia kierowcy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobierz

  • ZUS Rp26 wniosek o świadczenie przedemerytalne pobierz

  • Oświadczenie o zrzeczeniu się doręczenia postanowienia z uzasadnieniem pobierz

  • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa pobierz

więcej