Pytanie

24.05.2010
Firma prowadzona w formie spółki cywilnej opodatkowana na zasadach ogólnych PKPIR chce zakupić grunt na którym postawi obiekt użytkowy do dalszej odsprzedaży. We wpisie do ewidencji działalności wspólników określono między innymi wykonywanie działalności: 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Roboty budowlane nie są podstawowym rodzajem działalności firmy. Jakie określenie działalności ma zawierać wpis do ewidencji działalności gospodarczej aby pobudować na działce zakupionej z myślą o sprzedaży obiektu budynek użytkowy z przeznaczeniem na sprzedaż. Jak zaewidencjonować zakup gruntu w KPIR. Czy może prowadzić taką działalność na KPIR, czy zmiana na księgi rachunkowe wiąże się tylko z kwotą przekroczenia limitu przychodu 1.200.000 euro. Wykonanie inwestycji w zakresie prac konstrukcyjnych zlecone zostanie firmie budowlanej, prace wykończeniowe będą wykonane własnymi siłami przez pracowników firmy. Inwestycja będzie w całości finansowana ze środków spółki cywilnej.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- W9 Wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą pobierz

  • ZUS RSA - Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek pobierz

  • KRS ZK Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego działalność pobierz

więcej