Pytanie

04.08.2010
Prowadząc działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji, chciałbym rozszerzyć jej zakres o usługi wyszukiwania nabywców na wyroby innej firmy (akwizycja). O jakie numery PKD 2007 powinienem rozszerzyć dotychczasową działalność?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-4R]Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pobierz

  • [CIT-10R] Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pobierz

  • [VAT-10] Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu pobierz

  • Wniosek dłużnika o zawieszenie egzekucji pobierz

więcej