Pytanie

16.08.2010
Chciałabym udzielać porad dietetycznych, układać plany żywieniowe w ramach własnej działalności gospodarczej, ewentualnie szukać pracy w klubach fitness itp. Chciałabym się dowiedzieć jakie kwalifikacje są mi potrzebne, czy wystarczy ukończyć oferowany mi kurs ze świadectwem ukończenia na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej, czy musiałabym ukończyć np. roczną szkołę dającą jak to deklaruje organizator zajęć "kwalifikacje zawodowe", czy aby udzielać porad dietetycznych musiałabym ukończyć studia w tym kierunku, lub uzupełnić wykształcenie podyplomówką? Na rynku jest sporo ofert kursów, szkół policealnych, podyplomowych jednak przed podjęciem decyzji o kursie, szkole lub studiach podyplomowych chciałabym upewnić się, jakie kwalifikacje są minimalnie niezbędne i dające możliwość prowadzenia działalność gospodarczej w tym zakresie lub ewentualnie szukania takiej pracy.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa o kosztach szkolenia pobierz

  • Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy pobierz

  • [DRUK ZP-1/PN] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • wzór legitymacji służbowej Państwowej Inspekcji Pracy pobierz

więcej