Porady prawne

 • 2008-02-19

  Czy fundacja może prowadzić działalność gospodarczą?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-02-19

  Czy spadkobierca osoby prowadzącej aptekę i mający również uprawnienia może dalej ja prowadzić?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-02-15

  Czy osoba, która chce rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu hurtowni leków musi posiadać szczególne wykształcenie farmaceutyczne?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-02-15

  Czy placówka, działająca na podstawie zwykłego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, może w nazwie firmy użyć słowa "apteka", jeśli sprzedaje wyroby/ medykamenty związane z medycyną?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-02-15

  Czy tylko apteki mogą zajmować się działalnością sprzedaży leków?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-01-28

  Podobno niedawno nastąpiły zmiany w zakresie Polskiej Klasyfikacji działalności. Czy jeśli w PKD z 2007 roku nie ma lub różnią się dziedziny działalności podmiotów handlowych to należy gdzieś to zgłosić np. w urzędzie gminy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-01-28

  Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji. Chciałbym zmienić formę swojego przedsiębiorstwa na spółkę prawa handlowego np. jawną. Czy zmieni to moją pozycję procesową w sporze z innym przedsiębiorca o zapłatę określonej należności pieniężnej a także zasady odpowiedzialności? Czy sprawa zostanie przeniesiona do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-01-22

  Czy aby otworzyć bar szybkiej obsługi należy spełnić dodatkowe wymagania i uzyskać jakieś zezwolenia?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • [PIT-28]Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym pobierz

 • Wniosek o zmianę nazwiska/imienia pobierz

 • [VAT-7D] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

 • Pozew o alimenty pobierz

więcej