Porady prawne

 • 2011-08-31

  Stowarzyszenie rejestrowane w KRS podjęło na walnym zebraniu członków decyzje o zmianie zarządu. W jaki sposób wprowadzić te zmiany w KRS, czy zmiany powinny być zgłoszone w tym samym sądzie, w którym była rejestracja i jakie dokumenty należy złożyć do sądu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-16

  Czy Biuro Rzecznika Praw Pacjenta może być organizatorem (lub patronem) imprezy charytatywnej polegającej na aukcji prac wykonanych przez pacjentów szpitali psychiatrycznych. Całkowity dochód przeznaczony będzie na wsparcie warsztatów terapeutycznych szpitali psychiatrycznych w Polsce. Czy istnieją przepisy prawa zakazujące tego typu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-23

  Jestem członkiem zarządu fundacji, której celem jest m.in. wspieranie rozwoju ochrony zdrowia. Fundacja współpracuje m.in. ze specjalistami w zakresie fizjoterapii, którzy wspierają fundację w różnych działaniach na rzecz rozwoju ochrony zdrowia – uczestniczą w konferencjach organizowanych przez fundację, doradzają przy realizacji ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-19

  Mam pytanie odnośnie Fundacji, powstania biura regionalnego, kóry planuje otworzyć w Warszawie, lecz w mieszkaniu prywatnym. Czy w ustawach jakichś jest mowa, że jako Fundacja nie możemy prowadzić działalności charytatywnej w mieszkaniu prywatnym? Czy musimy jednak szukać lokalu użytkowego pod takie biuro?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-22

  Czy stowarzyszenie nie będące organizacją pożytku publicznego ma obowiązek składania do KRS dokumentów finansowych. Jeżeli tak to jakich dokładnie? Czy wniosek (jeżeli jest obowiązkowy) w KRS tak samo jak w przypadku podmiotów prawa handlowego podlega opłacie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-18

  Czy członek Zarządu Fundacji ma prawo udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej lub innemu członkowi Zarządu do reprezentowania go na konkretnym posiedzeniu Zarządu i do głosowania w jego imieniu. Ponadto, czy członek Zarządu Fundacji może być upoważniony przez członka Rady tejże Fundacji do reprezentowania go na jej posiedzeniu i do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-10

  Walne zebranie stowarzyszenia jest protokołowane przez sekretarza wybranego na te okoliczność przez zebranych członków. Czy i na jakiej podstawie prawnej może być takie zebranie rejestrowane za pomocą środków elektronicznych do celów sporządzenia protokołu ? Powstałe w ten sposób nagranie ułatwiłoby dokładniejsze sporządzenie protokołu i ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-17

  Czy Organizacja Pożytku Publicznego (stowarzyszenie) (non profit) może prowadzić działalność franczyzową w zamian za darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 59
Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę pobierz

 • Wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu najmu pobierz

 • Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania pobierz

 • [VAT-UE] – Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach pobierz

więcej