Porady prawne

 • 2010-02-01

  Zarejestrowane w KRS Stowarzyszenie posiada następujący zapis w statucie: "Statut może być zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia, podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania, na wniosek 1/3 członków". Jednocześnie w innym par. statutu zapisano: "Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-01

  Czy i jaki sposób członek zarządu stowarzyszenia może złożyć rezygnację z zajmowanego stanowiska i komu taką rezygnację przedłożyć. Od kiedy taka rezygnacja jest skuteczna. Statut zawiera zapis "walne zebranie może odwołać zarząd lub jego członka w każdym czasie". Innych podobnych zapisów nie ma.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-01

  Jestem założycielem trójmiejskiego portalu turystyki pieszej i rowerowej. Jesteśmy sporą grupką znajomych, którzy jeżdżą na rowerach, chodzą na wycieczki i wyciągają na nie wszystkich. Ogłaszamy wycieczki w Internecie, spotykamy się i wspólnie spędzamy czas. By określić ogrom tego, powiem ze na wycieczki rowerowe potrafi przybyć 80 ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-27

  Prowadzę działalność gospodarczą (wydawniczą). Wydaję CD na cel charytatywny. Myślę o założeniu fundacji - (jej celem to działalność na rzecz hospicjum). Jak najkorzystniej założyć fundację (na mnie, firmę, żonę)?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-13

  Wraz z grupą przyjaciół jestem współorganizatorem akcji charytatywnej zbierania krwi. Nie posiadamy jako organizator osobowości ani rachunku bankowego. My jako główni organizatorzy szukamy sponsorów, którzy wpłacają środki na rachunek bankowy Organizacji Pożytku Publicznego na podstawie umowy darowizny. Z rachunku tego będą pokrywane ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-07

  Czy członkowie zarządu fundacji mogą być wynagradzani w postaci wynagrodzeń za udział w posiedzeniu zarządu odbywającym się regularnie raz w miesiącu zgodnie z uchwałą i regulaminem. Jeżeli tak, jaki dokument reguluje wzajemne powiązania oraz opodatkowanie takich wynagrodzeń. Czy może to również mieć odniesienie do członków rady fundacji.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-05

  Zakładam Stowarzyszenie Społeczne zarejestrowane w KRS , nie prowadzące działalności gospodarczej. Jakie obowiązki wobec Urzędu Skarbowego i Sądu rejestrowego powstają z chwilą podjęcia działalności? Czy Stowarzyszenie musi sporządzać bilans i co musi zrobić, aby uzyskać status OPP?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-16

  Wraz z grupą przyjaciół jestem współorganizatorem akcji charytatywnej. Nie posiadamy jako organizator osobowości ani rachunku bankowego. Jedna z Organizacji Pożytku Publicznego zgodziła się udostępnić nam swój rachunek bankowy, na który mają być przekazywane środki od darczyńców na podstawie umowy darowizny zawartej pomiędzy „Darczyńcą” ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • Powództwo opozycyjne pobierz

 • Oświadczenie o uznaniu długu pobierz

 • [CIT- 6 R] Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

 • Pozew o alimenty pobierz

więcej