Porady prawne

 • 2009-12-09

  Czy sąd ma prawo do uchylenia uchwały stowarzyszenia? I co można zrobić w tej sprawie by anulować wskazane uchylenie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-22

  Czy zakaz bycia członkiem zarządu spółek prawa handlowego, spółdzielni i fundacji prowadzących działalność gospodarczą - osoby w czasie pełnienia funkcji wójta ( ustawa z 21.o8.1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) odnosi się również do bycia członkiem zarządu stowarzyszenia będącego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-20

  W jaki sposób fundacja może wynagradzać jej księgowego, jeżeli jest on członkiem zarządu tej fundacji? Czy księgowy może wykonywać swą funkcję charytatywnie w stosunku do fundacji? Jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, czy może wystawiać faktury na fundację będąc w jej zarządzie? Ewentualne inne możliwe formy. To ostatnie pytanie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-12

  Tekst Ustawy o fundacjach według stanu na dzień 9 lipca 2008 r. jaki znalazłam na łamach prawnie.pl kończy się na artykule 20. Czy jest to pełny tekst tej ustawy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-01

  Jestem członkiem organizacji pożytku publicznego pod Nazwą Stowarzyszenie X. Zostało zwołane nadzwyczajne Walne zgromadzenie członków, w celu uchwalenia Uchwały upoważniającej Zarząd do podejmowanie zobowiązań finansowych do wysokości 500 000 tyś. euro. Czy członkowie organizacji przejmują na siebie solidarnie takie zobowiązania, czym ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-05-27

  Czy stowarzyszenie, które zamierza systematycznie (dwa, trzy razy do roku) organizować szkolenia (zgodnie ze statutem), ale jednocześnie zamierza pobierać opłaty zarówno od członków stowarzyszenia, jak i od osób z poza stowarzyszenia (możliwe jest osiągnięcie nadwyżki wpływów nad wydatkami) powinno zarejestrować prowadzenie działalności ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-04-28

  Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS mający nadzór starosty staje się niewypłacalne ( nie płaci za faktury a komornik od dwóch miesięcy nie jest w stanie wyegzekwować zaległych płatności). Kto odpowiada za powstałe długi i powinien ogłosić upadłość stowarzyszenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-04-07

  Około 10 lat temu powstało Stowarzyszenie. Obecnie większość jego członków z różnych przyczyn zrezygnowała z działalności. W efekcie nie ma środków na działalność ani osób zainteresowanych sprawowaniem jakichkolwiek funkcji w Stowarzyszeniu. Kto, co i jak należy zrobić, aby doprowadzić do zawieszenia działalności stowarzyszenia lub jego ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych pobierz

 • KRS- Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze- spółka z o. o. pobierz

 • E-24 Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych pobierz

 • Pozew o zaprzeczenie ojcostwa pobierz

więcej