Porady prawne

 • 2009-04-03

  Stowarzyszenie „A”, wnioskując o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawarło 01.10.2008 r. umowę partnerską ze Stowarzyszeniem „B” [umowa dotyczyła współpracy w ewentualnej realizacji projektu). Umowa ze strony Projektodawcy – Stowarzyszenia „A” została podpisana przez osoby do tego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-23

  Interesuje mnie sytuacja w której Prezes Zarządu Fundacji składa wypowiedzenie umowy o pracę, kiedy faktycznie przestaje pełnić obowiązki Prezesa? Czy po upływie terminu wypowiedzenia czy po wykreśleniu go z KRS? Kto ma go wykreślić z KRS? Czy ma sam o to zadbać czy też jest to obowiązkiem organu nadzoru nad zarządem (zarząd 1 osobowy)?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-02-17

  Planuję założenie fundacji proszę o wyjaśnienie czym wyróżnia się fundacja prowadzącą działalność gospodarczą oraz czy jest jakiś okres czasu w którym należy zarejestrować fundację w KRS po założeniu aktem notarialnym fundacji i jakie są skutki nie zarejestrowania w danym czasie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-01-26

  Zakładam z żoną fundację (sam prowadzę działalność gosp.) Prezesem fundacji jest żona (mam być w składzie zarządu). Czy fundacja nie prowadząca działalności gospodarczej może (poprzez swoje działania) "zbierać / pozyskiwać" fundusze na swoje cele i w jaki sposób je ewidencjonować?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-12-30

  Pytanie dotyczy Klubu Sportowego działającego jako stowarzyszenie zarejestrowane w KRS-ie. Prezes klubu nie rozliczył się z dotacji, którą klub otrzymał z urzędu gminy. Część pieniędzy zdefraudował, a części nie rozliczył w wyznaczonym terminie. Obecnie gmina żąda zwrotu całej dotacji. Prezes klubu wyjechał za granicę i nie ma z nim ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-12-03

  Pytanie dotyczy kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. Czy i jakie ograniczenia dotyczą takiej osoby w pracy na rzecz stowarzyszeń, jak również zasiadania we władzach stowarzyszeń?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-11-17

  Witam, chcę założyć fundację, będę fundatorem i prezesem zarządu, fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą i pozyskiwała różnego rodzaju dotacje. Chciałbym zapytać jakie są comiesięczne opłaty w przypadku takiej fundacji, a także w jaki sposób mogę wypłacać wynagrodzenia - np. członkom zarządu i zatrudniać inne osoby ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-09-25

  Czy stowarzyszenie pożytku publicznego (NGO) - w celu dalszego rozwoju - może zatrudnić w zarządzie menagerów i wypłacać im wynagrodzenie?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu - wzór pobierz

 • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego organem rentowym pobierz

 • Wniosek powoda o wezwanie od udziału sprawie w charakterze pozwanego innej osoby na miejsce pozwanego pobierz

 • wniosek o zniesienie separacji pobierz

więcej