Pytanie

18.03.2010
Czy członek Zarządu Fundacji ma prawo udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej lub innemu członkowi Zarządu do reprezentowania go na konkretnym posiedzeniu Zarządu i do głosowania w jego imieniu. Ponadto, czy członek Zarządu Fundacji może być upoważniony przez członka Rady tejże Fundacji do reprezentowania go na jej posiedzeniu i do głosowania w jego imieniu. Zaznaczam, że Statut tego nie reguluje w żaden sposób.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1/PO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Pozew w postępowaniu uproszczonym pobierz

  • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – wzór pobierz

  • Wypowiedzenie czas nieokreślony pobierz

więcej