Pytanie

18.03.2010
Czy członek Zarządu Fundacji ma prawo udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej lub innemu członkowi Zarządu do reprezentowania go na konkretnym posiedzeniu Zarządu i do głosowania w jego imieniu. Ponadto, czy członek Zarządu Fundacji może być upoważniony przez członka Rady tejże Fundacji do reprezentowania go na jej posiedzeniu i do głosowania w jego imieniu. Zaznaczam, że Statut tego nie reguluje w żaden sposób.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wzór wniosku o umorzenie nalezności z tytułu składek ZUS pobierz

  • KRS- W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń pobierz

  • Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie pobierz

  • [KRS-Z40] Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS pobierz

więcej