Pytanie

18.03.2010
Czy członek Zarządu Fundacji ma prawo udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej lub innemu członkowi Zarządu do reprezentowania go na konkretnym posiedzeniu Zarządu i do głosowania w jego imieniu. Ponadto, czy członek Zarządu Fundacji może być upoważniony przez członka Rady tejże Fundacji do reprezentowania go na jej posiedzeniu i do głosowania w jego imieniu. Zaznaczam, że Statut tego nie reguluje w żaden sposób.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS- W7] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • Pozew o zadośćuczynienie pobierz

  • Zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych pobierz

  • [KRS-Z62] Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - zawieszenie / wznowienie wykonywania działalności gospodarczej pobierz

więcej