Pytanie

20.05.2010
Co sie dzieje w sytuacji w której szef firmy, która jest kontrolowana nie przyjdzie do pracy i nie ma tez osoby upowaznionej przez niego do nadzorowania kontroli bo jest na zwolnieniu? Czy wtedy kontrola nie może się odbyć?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS-W12] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH pobierz

  • Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony za wypowiedzeniem pobierz

  • [DRUK ZP-2/LE] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

  • ZUS ZWPA (Wyrejestrowanie płatnika składek) pobierz

więcej