Pytanie

24.05.2010
Firma prowadzona w formie spółki cywilnej opodatkowana na zasadach ogólnych PKPIR chce zakupić grunt na którym postawi obiekt użytkowy do dalszej odsprzedaży. We wpisie do ewidencji działalności wspólników określono między innymi wykonywanie działalności: 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Roboty budowlane nie są podstawowym rodzajem działalności firmy. Jakie określenie działalności ma zawierać wpis do ewidencji działalności gospodarczej aby pobudować na działce zakupionej z myślą o sprzedaży obiektu budynek użytkowy z przeznaczeniem na sprzedaż. Jak zaewidencjonować zakup gruntu w KPIR. Czy może prowadzić taką działalność na KPIR, czy zmiana na księgi rachunkowe wiąże się tylko z kwotą przekroczenia limitu przychodu 1.200.000 euro. Wykonanie inwestycji w zakresie prac konstrukcyjnych zlecone zostanie firmie budowlanej, prace wykończeniowe będą wykonane własnymi siłami przez pracowników firmy. Inwestycja będzie w całości finansowana ze środków spółki cywilnej.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- WJ Reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • [AKC–4/E] Podatek akcyzowy od samochodów osobowych pobierz

  • [WZP-1R] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku pobierz

  • [IFT-A] Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy pobierz

więcej