Pytanie

31.05.2010
Moja firma zawarła umowę o współpracy handlowej z firmą XXX, która jest Importerem produktów YYY. W umowie jest zawarta klauzula:"Sprzedawca(czyli moja firma) zobowiązany jest przestrzegać ustalonego przez Importera cennika produktów YYY, a w szczególności nie obniżać cen detalicznych na aukcjach internetowych i w sklepach internetowych więcej niż 15% od cen minimalnych detalicznych zawartych w ofercie Importera".Dodam, że pełna marża na produkty YYY wynosi 30% i gdybym ustawił cenę w sklepie internetowym należącym do mojej firmy z marżą 5%, to Importer zwróci mi uwagę, że cena jest zbyt niska. Jeśli nie podwyższę ceny (na marży 15%) tak jak jest to zawarte w umowie to prawdopodobnie Importer nie będzie sprzedawał mojej firmie produktów YYY. Pytanie: czy popełniam jakieś wykroczenie w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dostosowując ceny według umowy zawartej z Importerem?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony za wypowiedzeniem pobierz

  • Pozew o podwyższenie alimentów pobierz

  • ZUS Rp-8 Zeznanie świadka pobierz

  • Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pobierz

więcej