Pytanie

10.06.2010
Czy prawda jest, iż od kwietnia koncesje wydaje się na czas nieokreślony a nie od 5 do 50 lat?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Informacja o odmowie sprostowania świadectwa pracy pobierz

  • [WZP-1K] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku pobierz

  • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem pobierz

  • [PIT-8s] Informacja o wysokości wypłaconego stypendium pobierz

więcej