Pytanie

23.06.2010
Jestem członkiem zarządu fundacji, której celem jest m.in. wspieranie rozwoju ochrony zdrowia. Fundacja współpracuje m.in. ze specjalistami w zakresie fizjoterapii, którzy wspierają fundację w różnych działaniach na rzecz rozwoju ochrony zdrowia – uczestniczą w konferencjach organizowanych przez fundację, doradzają przy realizacji projektów itp. Aby w jakimś sensie sformalizować działalność tych osób na rzecz fundacji, a tym samym zwiększyć jej prestiż, chcielibyśmy utworzyć przy fundacji jednostkę o nazwie XXXXXXXXXXXXXX, zrzeszające specjalistów fizjoterapii współpracujących z fundacją, którego działalność byłaby zbieżna z działalnością fundacji. XXXXXXXXXXXXX wspierałoby fundację w jej działaniach. Członkowie XXXXXXXXXXXXXX mogliby reprezentować fundację na mocy odrębnych pełnomocnictw udzielonych przez zarząd fundacji. Członków XXXXXXXXXXXXXXXXXXX powoływałaby i odwoływałaby Rada Fundacji. Biuro XXXXXXXXXXXXXXXXXXX znajdowałoby się w budynku stanowiącym siedzibę Fundacji. W związku z powyższym mam następujące pytanie – czy jest możliwość utworzenia w ramach fundacji takiego podmiotu, jaką formę prawną mogłoby takie XXXXXXXXXXX przyjąć i czy jest możliwość jego zarejestrowania w KRS jako np. Towarzystwo Fizjoterapii przy Fundacji, jako jednostkę organizacyjną Fundacji ? Zgodnie ze statutem - fundacja może powoływać zakłady, ośrodki, biura, oddziały i inne jednostki organizacyjne. Może również wspierać działalność innych osób prawnych, fizycznych, jeśli ich działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu pobierz

  • Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu pobierz

  • KODY WYKORZYSTYWANE PRZY WYPEŁNIANIU DOKUMENTÓW ZUS pobierz

  • Wniosek o przysądzenie własności nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym pobierz

więcej