Pytanie

23.06.2010
Reprezentuję spółkę z o.o. pełniąc funkcję prezesa zarządu. Zarząd jest jednoosobowy. Spółka działa w branży budownictwa drogowego, świadczymy usługi laboratoryjne (badania betonu, kruszyw, gruntów itp.). Spółka posiada trzech udziałowców: Udziałowiec A: - posiada 51% udziałów (wyjaśnienie: od początku powstania spółki tj. 07.2008 przez okres około roku, większościowym udziałowcem był właściciel innej spółki (pełni tam funkcję prezesa) zajmującej się budową dróg na rzecz której, nasza spółka świadczy swoje usługi badawcze i pomiarowe, więc istnieje powiązanie osobowe spółek. Po okresie roku, sprzedał on swoje udziały osobie, która pracuje w jego spółce na stanowisku dyrektor oddziału) Udziałowiec B: - posiada 25% udziałów - to ja, funkcja prezesa Udziałowiec C: - posiada 24% - osoba zewnętrzna, nie pracuje w żadnych spółkach i nie pełni żadnych funkcji w organach spółki Nasza spółka otrzymała zapytanie ofertowe na usługi laboratoryjne od firmy konkurencyjnej dla naszego kluczowego klienta. Ze względu na to, że nasza firma obsługuje laboratoryjnie w zasadzie jedną firmę (nasz kluczowy klient, około 85% przychodów), jako prezes zarządu, nie chcąc zachwiać pozytywnych relacji z kluczowym klientem poprzez przyjęcie tego zlecenia, zdecydowałem że oferta, jaką złożę tej firmie będzie uwzględniała wszelkie koszty związane z pozyskaniem z rynku nowych osób z dużym doświadczeniem. Złożyłem ofertę tej firmie i firma przyjęła zlecenie. Zlecenie zostało zrealizowane a należność z ich strony uregulowana. Znowu dostajemy kolejne zapytania i znowu jestem na etapie sporządzania oferty na świadczenie usług laboratoryjnych. W związku z powyższym mam następujące pytanie: Czy działając na rzecz i w imieniu spółki jako prezes zarządu, mogę składać ofertę na świadczenie usług firmom w kwotach znacznie przewyższających średnie ceny rynkowe, np. 10 krotnie? Innymi słowy mówiąc, jeżeli jakaś firma zwraca się do nas ze zleceniem na wykonanie jakiegoś badania laboratoryjnego gdzie średnia cena rynkowa na to badanie wynosi np. 100zł a ja wystawię ofertę na realizację tego zlecenia na kwotę np. 10.000 zł i firma przyjmie to zlecenie, to czy jest to zgodne z prawem taka różnica oferty w konfrontacji z ceną rynkową?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS- W8] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych pobierz

  • Wzór pełnomocnictwa procesowego ogólnego pobierz

  • Wniosek pracownika o przekazanie sprawy do sądu pracy pobierz

  • Skarga dłużnika na czynności komornika pobierz

więcej