Pytanie

30.11.2010
Prowadzimy Sklep Medyczny a forma prawna naszej działalności to spółka jawna. Przy okazji starania się o kontrakt z NFZ- złożyliśmy ofertę – Fundusz zażądał od nas aktualnego odpisu z KRS. Zażądał ponieważ nie znalazł w opisie przedmiotu działalności w KRS, że możemy sprzedawać sprzęt medyczny i ortopedyczny. Było to dla nas szokiem ponieważ przy zakładaniu spółki taki wpis został zawarty. Problem powstał, ponieważ nie dokonaliśmy jeszcze zmian i nie dostosowaliśmy opisów przedmiotu działalności z klasyfikacji PKD 2004 do PKD 2007. Dodam, ze w opisie przedmiotu działalności według PKD 2004 zawarliśmy tylko grupy, które zostały opisane za pomocą 2 pierwszych cyfr danej grupy np. „34;52” Handel detaliczny, z wyłączeniem… „34; i właśnie w tej grupie zawierał się handel artykułami medycznymi i ortopedycznymi. Fundusz nie mógł znaleźć takich zmian, ponieważ opierał się na PKD 2007 i dwie pierwsze cyfry oznaczały według PKD 2007 całkiem coś innego. Fundusz żąda od nas uzupełnienia KRS tak, aby zawarte były opisy działalności wg PKD 2007 i tak, aby zawarty był zapis dotyczący handlu artykułami medycznymi i ortopedycznymi. Daje nam na to 10 dni i w przypadku nie uzupełnienia braku odrzucą naszą ofertę. Sądowi zmiany zajmą około miesiąca. Moje pytania są takie: czy prowadząc działalność w oparciu o PKD 2004 robię to jeszcze legalnie i czy moja działalność w 2009 była legalna i czy Fundusz może żądać takiego KRS i nie wystarczy mu informacja, iż dane dotyczące opisu działalności zostały zapisane w oparciu o PKD 2004.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu pobierz

  • KRS ZL Zmiana - prokurenci - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Wezwanie do spełnienia świadczenia niepieniężnego pobierz

  • Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu pobierz

więcej