Pytanie

30.11.2010
Polska firma jest producentem wyrobu medycznego będącego sprzętem laboratoryjnym. Na wyrób ten wystawiona jest deklaracja zgodności dla wyrobu medycznego. Jest on też zgłoszony w Polsce do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Czy wymagane jest posiadanie zezwolenia na produkcję i obrót wyrobami medycznymi? Jeżeli jest wymagane to kto wydaje zezwolenie dla w/w działalności.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • KRS ZA Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • Wniosek o przysądzenie własności nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym pobierz

  • Umowa najmu lokalu mieszkalnego pobierz

więcej