Pytanie

16.02.2011
W jaki sposób powinny być rozliczane koszty stałe powstające w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną. Działalność została zawieszona na okres 2 lat ale w tym okresie nadal płacone będą koszty najmu lokalu, mediów oraz inne koszty stałe. Czy w takim przypadku mogą być one zsumowane i odjęte od przychodu w roku, w którym zostanie podjęta działalność gospodarcza? Ewentualnie czy w trakcie zawieszenia działalności takie koszty można re-fakturować na inną firmę i w jaki sposób?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie pobierz

  • Cofnięcie apelacji pobierz

  • [DRUK ZP-2/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie zamówienia ... pobierz

  • [KRS- W7] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

więcej