Pytanie

11.02.2011
Proszę o zinterpretowanie następującej sytuacji: osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, będąca płatnikiem podatku VAT, prowadząca zajęcia na uczelni i wystawiająca dotychczas uczelni faktury VAT za przeprowadzone wykłady, ćwiczenia, laboratoria zamierza wykreślić z wpisu do ewidencji działalność edukacyjną, a następnie jako osoba fizyczna zawierać z uczelnią cykliczne umowy zlecenia w zakresie prowadzenia zajęć. Czy takie działanie nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Powierzenie innej pracy art42 par4kp. pobierz

  • KRS- WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pobierz

  • KRS- X1 Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa pobierz

  • Wniosek pozwanego o wykładnię wyroku pobierz

więcej