Pytanie

25.05.2011
Czy Niepubliczna Szkoła Wyższa w zakresie statutowej działalności edukacyjnej (studia wyższe, studia podyplomowe, kursy) jest: a) organizacją typu Non profit? b) jednostką niekomercyjną? Czy w związku z tym prowadzenie odpłatnych kursów dla firm lub osób niebędących studentami przez taką uczelnię jest realizacją: - „celów komercyjnych”, - „celów handlowych, profesjonalnych, prowadzenia szkoleń handlowych” - działań „dla osiągnięcia zysku”? Przychody z tytułu szkoleń zostaną przeznaczone na działalność statutową uczelni związaną z edukacją. Jednym z zadań uczelni wymienionym w statucie jest „kształcenie w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych”. Wg naszej opinii każda szkoła wyższa (inaczej uczelnia), w tym szkoły wyższe niepubliczne, są instytucjami działającymi niekomercyjnie, czyli non-profit. Fakt pobierania pieniędzy za proces kształcenia nie ma tu nic do rzeczy. Jeśli statut szkoły wyższej zakłada możliwość prowadzenia kursów/szkoleń (generalnie innych form kształcenia niż studia), to te kursy są także działalnością non-profit, niezależnie od tego, czy uczelnia pobiera za nie pieniądze czy też nie. Tak więc prowadzenie odpłatnych kursów przez uczelnię nie jest realizacją „celów komercyjnych” czy też działań „dla osiągnięcia zysku”.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-2/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie zamówienia ... pobierz

  • Wniosek o sprostowanie wyroku pobierz

  • Wniosek pozwanego o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji pobierz

  • Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gdy nie wiemy kto powinien być uczestnikiem postępowania pobierz

więcej