Porady prawne

 • 2011-02-16

  W jaki sposób powinny być rozliczane koszty stałe powstające w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną. Działalność została zawieszona na okres 2 lat ale w tym okresie nadal płacone będą koszty najmu lokalu, mediów oraz inne koszty stałe. Czy w takim przypadku mogą być one zsumowane i odjęte od przychodu w ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-02

  Jak można zawiesić działalność gospodarczą i czy podczas zawieszenia odprowadzam jakieś opłaty? Jakie to opłaty?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-31

  Czy to prawda, że można zawiesić funkcjonowanie spółki jawnej ale komandytowej czy partnerskiej już nie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-21

  Czy można zawiesić działalność gospodarczą. Jeżeli tak to na jakich zasadach?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-01

  Mam obecnie zawieszoną działalność, ale mam okazję zakupić towar w hurtowni z wypracowanym rabatem i w ciągu tego samego dnia sprzedaż z zyskiem. Czy powinienem odwieszać działalność na ten dzień? Jaki powinienem zapłacić podatek jeśli jestem na ryczałcie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-23

  Jakie załączniki należy złożyć do KRS przy zawieszaniu działalności spółki komandytowej razem z formularzem Z-62?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-31

  Jeden ze wspólników spółki jawnej nie będzie mógł uczestniczyć czynnie w jej działalności. Czy jest możliwość zawieszenia działalności przez niego w spółce na czas określony i na ten czas wyłączenia go z podziału dochodu spółki ? W spółce dochód dzieli się równo na wszystkich wspólników. Spółka prowadzi podatkową KPiR.
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-05-13

  Czy jest możliwe zawieszenie działalności spółki jawnej?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • Wniosek pracownika o podzielenie urlopu pobierz

 • [DRUK ZP-1/NBO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

 • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu pozwu pobierz

 • KRS ZE Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej