Pytanie

16.03.2009
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą ponad rok. Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim (od 4 miesięcy). Nie wiem kiedy odzyskam siły, aby wrócić do pracy. Czy w związku z tym mogę zawiesić póki co swoją działalność czy powinnam ją wyrejestrować?

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2009-03-16 Nr dokumentu: 13948

Należy wskazać, iż prawo nie wskazuje, kiedy dokładnie winno nastąpić zawieszenie działalności gospodarczej. Jest to decyzja indywidualna przedsiębiorcy a obowiązujące przepisy nie wskazują konkretnej listy zdarzeń uzasadniających, czy też umożliwiających podjęcie takich działań.

Jeśli niemożność prowadzenia działalności gospodarczej jest przejściowa, spowodowana chorobą, może warto ją zawiesić na jakiś czas i nie rezygnować z niej poprzez jej likwidację. Zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej może Pani  zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca aż do 24 miesięcy.

Podstawa prawna

  • Art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2007r., Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - z winy pracownika pobierz

  • Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych pobierz

  • Wezwanie do usunięcia braków podania pobierz

  • Wezwanie do spełnienia świadczenia niepieniężnego pobierz

więcej