Porady prawne

 • 2009-03-16

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą ponad rok. Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim (od 4 miesięcy). Nie wiem kiedy odzyskam siły, aby wrócić do pracy. Czy w związku z tym mogę zawiesić póki co swoją działalność czy powinnam ją wyrejestrować?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-01-26

  Jestem pracownikiem naukowym uniwersytetu na stanowisku adiunkta oraz prowadzę działalność gospodarczą, osoba fizyczna. Czy aby skorzystać z przysługującego mi urlopu naukowego na uczelni muszę zawiesić działalność gospodarczą? Co w sytuacji, gdybym była jednym z 2 wspólników spółki jawnej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-01-05

  Powiadomiłem dnia 05.12.2008 r. KRS, Urząd Skarbowy i ZUS o zawieszeniu działalności firmy z dniem 1.01.2009r. - w formie zgłoszenia pisemnego. W dniu 30.12.2008r. otrzymałem z KRS odmowę wpisu o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Sąd w uzasadnieniu napisał, że "wniosek /.../ jest przedwczesny/.../ przepis art. 1 ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-12-18

  Prowadzę działalność gospodarczą od 2001 roku. Niedawno pojawiły sie problemy ze zleceniami.Zwolniłem całą załogę, oprócz dwóch pracownic(jedna jest na urlopie wychowawczym,druga jest na macierzyńskim-3-cie dziecko,urodzone 01.12.2008). Czy istnieje jakakolwiek możliwość zawieszenia działalności gospodarczej,bez zwalniania tych ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-11-10

  Chciałbym zlikwidować działalność gospodarczą. Jak to zrobić? Nadmieniam, że: w dniu 31.12.2002 zawiesiłem prowadzenie działalności gospodarczej (wtedy istniała taka możliwość; zgłosiłem to w US), byłem płatnikiem VAT (obecnie składam zerowe deklaracje VAT-7), na dzień 31.12.2002 sporządzony został remanent, wyrejestrowałem się ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • [DRUK ZP-2/LE] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

 • NIP-B Informacja o rachunkach bankowych pobierz

 • Apelacja pobierz

 • ZUS Z-19 - lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pobierz

więcej