Pytanie

23.01.2013
Jakie są warunki założenia firmy pod nazwą już istniejącą i ogólnie znaną? Mam na myśli nazwę, która jest już zastrzeżona w Urzędzie Patentowym. Czy można użyć jej do innego rodzaju działalności?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym pobierz

  • ZUS RZA - Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne pobierz

  • Oświadczenie pracodawcy o przyznaniu odprawy rentowej/emerytalnej pobierz

więcej