Pytanie

11.01.2010
Na czym polega przekazanie przedsiębiorstwa w formie darowizny? Czy zastosowanie tego rozwiązania (prowadzę jednoosobowo działalność na podstawie wpisu do EDG , zatrudniam kilkanaście osób) zapewni ciągłość działania przedsiębiorstwa bez likwidacji a następnie otwierania nowej działalności?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wynagrodzenie u dłużnika zajętej wierzytelności będącego pracodawcą pobierz

  • Świadectwo pracy pobierz

  • [DRUK ZP-16] Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnego pobierz

  • DEK - II Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

więcej