Pytanie

30.11.2010
Polska firma jest producentem wyrobu medycznego będącego sprzętem laboratoryjnym. Na wyrób ten wystawiona jest deklaracja zgodności dla wyrobu medycznego. Jest on też zgłoszony w Polsce do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Czy wymagane jest posiadanie zezwolenia na produkcję i obrót wyrobami medycznymi? Jeżeli jest wymagane to kto wydaje zezwolenie dla w/w działalności.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS ZIUA- Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej pobierz

  • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego organem rentowym pobierz

  • KRS ZM Zmiana - przedmiot działalności - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • KRS- Z1 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, partnerska, komandytowa pobierz

więcej