Pytanie

30.11.2010
Polska firma jest producentem wyrobu medycznego będącego sprzętem laboratoryjnym. Na wyrób ten wystawiona jest deklaracja zgodności dla wyrobu medycznego. Jest on też zgłoszony w Polsce do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Czy wymagane jest posiadanie zezwolenia na produkcję i obrót wyrobami medycznymi? Jeżeli jest wymagane to kto wydaje zezwolenie dla w/w działalności.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS-WB] Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka pobierz

  • [AKC–4/K] Podatek akcyzowy od olejów smarowych pobierz

  • ZUS Z15 wniosek do zasiłku opiekuńczego pobierz

więcej